Stara Łomża przy Szosie, ul.Śnieżna 2A

18-400 Łomża

Projektowanie i wykonawstwo

Zakres usług projektowych obejmuje między innymi:
Przygotowanie wstępnej koncepcji wraz z analizą techniczno-ekonomiczną
Obsługę formalno-prawną, w tym:
– negocjacje z właścicielami gruntów
– uzyskanie niekwestionowanego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane poprzez uzyskanie zgody właściciela nieruchomości
– uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych i operatów
– decyzje środowiskowe
– decyzje lokalizacji inwestycji i celu publicznego (warunki zabudowy)
– obsługę geologiczną, geodezyjną, archeologiczną
Przygotowanie dokumentacji budowlanej
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Przygotowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysów inwestorskich